torsdag 30 augusti 2018

(3) Linssisopan puolesta. Saponiinien taulukko

Olen kirjoittamassa tätä, etsimässä ensin  suomalaista  ja ruotsalaista vastinetta  taulukon latinalaisille ja engl. termeille. Minusta on hyvin tärkeä, että suomaaliseen  ruokavalioon kuuluu leguminosae- lajeja, palkokasveja, sillä ei ole montaa ruokalajia, joka edistää sappihappojen  poistumsita  kehosta. Lisäksi suomaalisilla on taipumusta saada maksaperäisiä vikoja ja helposti vikuuntuvaa kolesteroliaineenvaihduntaa. Jos kolesterolijäteet eivät poistu kehosta,  altistutaan erilaisille maksa- ja sappitietuumoreille aivan turhaan, jos voidaan edsitää  sappihappojen poistumista  jollain yksinekertaisella tavalla kuten lisäämällä  ateriaan kaikenlaisia linssi-  ja papumuuseja , soseita ja hernesoppaa, linssisoppaa, pinaattisoppaa, kaurapuuroa , soijaa  ym alla olevasta  listasta.  Jos samalla rajotiaa liikaa  kolesterolin exogeenista käyttöä  avustaa vileä toisellakin tapaa ravintoteitse aineenvaihduntaansa.  pieni määrä ravintoperäsitä koelsterolia on kuteinkin edullsita ja tarpeen, koska  se tukee sopivsti vaimentaen kehon endogeenista kolesteroilinsynteesijärjstelmää, ettei se kiihdy liikaa, sillä kaikki ekhotn solut kutienkin tarvitsevat kolesterolia solukalvorakenteisiinkin kehon vedenpitävyyden varmistamiseksi.  

Spillerin kirjan taulukko:

Table: Plant foods that conain significant levels of saponins and their estimated saponin content (g/ kg  dry weight)

Alfalfa sprouts, Lucerne , Medicago sativa: 80.
(Sinimailanen, Blålusern)

Asparagus, Asparagus officinalis: 15.
(Parsa, Sparris)

Broad bean, Vicia  faba. 3.5.
(Härkäpapu;  Bondböna, Favaböna)

Chickpea, Cicer arietinum: 0.7- 60.
(Kikherne, kikkahviherne; kikärt)

Green pea, Pisum sativum: 1.8-11.
(Vihreä herne; Grön ärt)

Kidney bean, Phaseolus vulgaris: 2-16.
(Tarhapapu;  Böna, kokbönagruppen:  Röd kidneyböna;  svartböna)

Lentil, Lens culinaris: 0.7- 1.1.
(Virvila, linssi; Lins)

Mung bean, Phaseolus mungo: 4.5- 21.

Navy bean, Phaseolus  vulgaris: 4.5- 21.
( Vita bönor, marinbönor)

Oats, Avena sativa: 0.2-0.5.
(Kaura;  Havre)

Peanut, Arachis hypogaea: 0.05-16.
(Maapähkinä; Jordnöt)

Quinoa, Chenopodium quinoa: 10-23.

Sesame seed, Sesamum indicum: 3.
(Seesaminsiemen; Sesamfrö)

Silver beet, Beta vulgaris: 58
(Lehtijuurikas, lehtimangoldi; Mangold)

Soy bean, Glycine max: 5.6-56.
(Soijapapu; Sojaböna)

Spinach, Spinacea oleracia: 47.
(Pinaatti; Spenat)

Sweet lupin, Lupinus augustifolius: 0.4-0.7.
(makea lupiini; Söt lupin)

Ei pidä halveksia  papukeittoa ja  sanoa sitä  "Eesaun  ateriaksi". Eesau  lihansyöjänä ja riistan pyytäjänä  kerran  sitä söikin, mutta Jaakob söi sitä koko vuoden joka päivä.

(2) Linssisopan puolesta. Saponiineista SPILLER A GENE kuitukirjan mukaan (2001)

30. 8. 2018 LINSSISOPAN PUOLESTA.

LÄHDE 
 Spiller A Gene: (Ed.)  CRC handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition 3rd ed. 2001.
 Oakenfull David, Potter John.D. Determination of the Saponin content of foods.pages 127-129.

Saponiineista.

Johdanto.
Nykyisin on paljon kiinnostusta kasvimateriaalin ”fytokemiaalien” ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin- niitä on suhteellisen vähäisiä määriä elintarvikkeissa, mutta niillä on merkitsevää biologista vaikutusta. Saponiinit ovat yksi tällainen fytokemikaaliluokka, ja sitä esiintyy monissa kuitua sisältävissä elintarvikkeissa, erityisesti palkokasveissa. Niiden esiintyminen on ihmisen ravitsemuksessa relevanttia, sillä ne näyttävät vaikuttavan lisäävän eläin- ja ihmiskokeissa sappihappojen erittymistä ulosteisiin ( Sappihapothan eivät pysty hajomaan metaboliassaan energeettisesti hyödynnettäviin pätkiin, vaan niiden täytyy vanhennuttuaan erittyä pois ulosteissa). Varsinkin yucca- saponiinit ja saponiinipitoiset alfalfasiemenet ovat osoittaneet plasman kolesterolia alentavaa vaikutusta ihmisissä.
Saponiinit ovat rakenteellisesti hajanainen ryhmä triterpeenejä tai steroidisia glykosideja. Molekyylit ovat amfifiilisiä: triterpeeni- tai steroidiglykosidinen osa on hydrofobinen ja sokeriosa on hydrofiilinen. Tästä saponiineille tulee niille tyypillinen pinta-aktiivinen ominaisuus, mistä nimikin johtuu. (Kirjaan on liitetty tyypillisen soijapapusaponiinin kuva) . On tunnistettu saponiineja sadoista kasvilajeista, mutta vain muutamat näistä ovat käytössä ihmiselintarvikkeina.(Kts. taulukko)
Näyttää olevan kaksikin tapaa, joilla saponiinit voivat vaikuttaa kolesteroliaineenvaihduntaan.
1. Eräät rakenteellisiltä piirteiltään määritellyt saponiinit muodostavat liukenemattomia komplekseja kolesterolin kanssa. (Hyvin tunnettu on kolesterolin ja digitoniinin muodostama sakka). Kun tällainen kompleksin muodostumisprosessi tapahtuu suolessa, estyy sekä endogeenin että exogeenin kolesterolin absorboituminen suolesta.
2. Saponiinit voivat puuttua sappihappojen enterohepaattiseen kiertokulkuun muodostamalla sekalaisia misellejä. Niitten molekyylipainot voivat olla useita miljoonia ja sappihappojen takaisinimeytyminen terminaalisesta ileumista estyy tehokkaasti. .

Originaali teksti on engalnniksi siteerattuna seuraava :
 • "Introduction. There is currently much interest in the nutritional properties of ”phytochemicals”-plant materials present at relatively low levels in foods but with significant biological activity.  Saponins are one such class of phytochemicals which are present in many fiber-rich foods, particularly legumes. Their presence is relevant to human nutrition because they have been shown to increase fecal excretion of bile acids in human and animal studies (1), (2). In particular, yucca saponins and saponin-rich alfalfa-seeds have been shown to lower plasma cholesterol in humans.
 • Saponins are a struturally diverse group of triterpene or steroid glycosides. The molecules are amphiphilic, the triterpene or steroid part being hydrophobic and the sugar part hydrophilic. This gives to saponins their characteristic surface activity, from which the name is derived. (The structure of a typical saponin, one of those present in soybeans, is showns in figure ). Saponins have been identified in many hundreds of plant species, but only a few of these are used as food by humans (Table).
 • There appear to be two mechanisms by which saponins can affect cholesterol metabolism.
 • 1. Some saponins, with particularly defined structural characteristics, form insoluble complexes with cholesterol ( e.g. the well-known precipitation of cholesterol by digitonin). When this complexation process occurs in the gut, it inhibits the intestinal absorption of both endogenous and exogenous cholesterol.
 • 2. Saponins can interfere with enterohepatic circulation of bile acids by forming mixed micelles. These can have molecular weights of several millions, and the rebsorption of bile acids from the terminal ileum is effectively blocked.

(1) Linssisopan puolesta. Saponiineista

Saponiinit ovat kuituravinnon mukana joukossa tulevia molekyylejä. Niiden rakenne on triterpeeni tai steroidinen glykosidi, joten asetan ne tähän blogiin.
Ensin haen yleistä suomenkielistä  informaatiota saponiineista ja sitten siteeraan  ja  käännän artikkelin Gene A. Spillerin toimittamasta kuitukirjasta saponiinien pitoisuudesta.

Suomalaista tekstiä:
1. Wikipediasta siteeraan koko artikkelin, koska siinä on ylesitä perustietoa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saponiinit
Saponiinit on rakenteeltaan laajakirjoinen ryhmä glykosideja, joita esiintyy niin kasvi- kuin eläinkunnassakin. Kaikille saponiineille on tyypillistä vesiliuosten vaahtoaminen tavalla, joka muistuttaa saippualiuosten käyttäytymistä. Nimi saponiinit tulee Saponaria-kasvisuvun eli suopayrttien tieteellisestä nimestä ja aikaisemmin Saponaria-suvun kasvien juurakoita on käytetty saippuan tavoin. Monille saponiineille on tunnusomaista karvas maku. Myrkyllisyydeltään ne ovat muille nisäkkäille kuin märehtijöille yleensä alhaisia.[1][2][3][4]
Rakenne ja esiintyminen eliöissä
Saponiinit koostuvat muiden glykosidien tavoin aglykonista ja sokeriosasta. Vaahtoamisominaisuus johtuu hydrofiilisesta sokeriosasta ja hydrofobisesta aglykoniosasta. Aglykonia kutsutaan sapogeniiniksi, joka voi olla 27 hiiliatomia sisältävä steroidi tai 30 hiiliatomia sisältävä triterpeeni. Steroidirakenteisia saponiineja kutsutaan usein saraponiineiksi. Tyypillisiä saponiinien sisältämiä sokereita ovat glukoosi, galaktoosi, ramnoosi, arabinoosi ja ksyloosi. Saponiinit voidaan luokitella myös sokerisivuketjujen määrän mukaan. Monodesmosideissa sokeriketjuja on yksi, bisdesmosideissa kaksi.[1][2][3][4]
Kasveissa saponiineja esiintyy erityisesti koppisiemenisissä kasveissa. Kasvien saponiinit voivat olla joko steroidi- tai triterpenoidirakenteisia. Monodesmosideja esiintyy kasvien juurissa, siemenissä ja kuoressa, kun taas bisdesmosidit ovat tyypillisiä kasvien lehdissä. Eläinkunnassa ainoastaan piikkinahkaiset tuottavat saponiineja. Merimakkaroiden saponiinit ovat triterpenoidirakenteisia ja meritähtien saponiinit ovat steroidirakenteisia. Merimakkarat ja meritähdet tuottavat saponiineja puolustautuakseen saalistajilt
 WikiLähteet • Alén, Raimo: Kokoelma orgaanisia yhdisteitä: Ominaisuudet ja käyttökohteet, s. 1011. Helsinki: Consalen Consulting, 2009. ISBN 978-952-92-5627-3.
 • Bradley P. Morgan & Melinda S. Moynihan: Steroids, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, New York, 2000. Viitattu 6.12.2013
 • Michael W. Schwarz: Saponins, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2000. Viitattu 6.12.2013
 • Saponins Cornell University. Viitattu 6.12.2013. (englanniksi)
  Wikiteksti on asetettu vuonna 2016  

  2. Mitä  terveysalalta löytyy suomeksi saponiineista ? 
   http://www.vinkkilanluomutuote.fi/terveystieto/luonnonlaaketiede/

  3. http://terveyskirjat.fi/rohdosten-vaikuttavat-aineet-osa-38-saponiinit/

  torsdag 20 oktober 2016

  K-vitamiini ja nivelreuma

   Nivelreuma potilailla tämän tutkimuksen mukaan merkitsijät K-vitamiinista ja  K-vitamiinivajeesta osoittivat seuraavaa:
  K-vitamiini vajetta merkitsevä  ucOC ( alikarboksyloitunut osteokalsiini)  oli koholla, myös  matrixmetalloproteinaasi 3 koholla.
  Sen sijaan varsinainen  K-vitamiini itse,  menakinonilajit  MK-4, MK-7 ja  fyllokinoni (PK) olivat seerumipitoisuuksiltaan alentuneet,.
  joten näiden kahden indikaattoriryhmän korrelaatio keskenään oli käänteinen.
  Vitamiini K:n homologeja   voitaneen käyttää nivelreuman aktiivisuuden merkitsijöinä.

  LÄHDE: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27722902

  J Bone Miner Metab. 2016 Oct 8. [Epub ahead of print]

  Vitamin K homologs as potential biomarkers for disease activity in patients with rheumatoid arthritis.

  Abstract

  The aim of this study was to evaluate the possible role of vitamin K homologs as potential biomarkers for disease activity in patients with rheumatoid arthritis (RA). In this study, 42 patients with RA and 40 healthy controls were enrolled. Serum levels of vitamin K homologs were measured using a high-performance liquid chromatography-fluorescence method. Different biochemical and clinical markers for disease activity were measured and correlated with serum levels of vitamin K homologs. There were no significant differences between RA patients and healthy subjects in demographic data. Patients with RA showed significantly higher levels of biochemical markers compared with healthy subjects (p < 0.001). These markers included rheumatoid factor (RF), anticyclic citrullinated polypeptide (anti-CCP), undercarboxylated osteocalcin (ucOC), matrix metalloproteinase (MMP-3), C-reactive protein (CRP), and disease activity score assessing 28 joints with erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR). In addition, serum levels of vitamin K homologs were reduced in RA patients, and the levels of menaquinone-4 (MK-4) and menaquinone-7 (MK-7) were moderately to strongly inversely correlated with the clinical articular features in RA patients, whereas phylloquinone (PK) levels were weakly correlated. Serum levels of MK-4, MK-7 and PK were strongly inversely correlated with ucOC, MMP-3 and DAS28-ESR in RA patients. In contrast, serum levels of MK-4, MK-7 and PK were weakly correlated with CRP, RF and anti-CCP. These results suggest that serum levels of vitamin K homologs may be considered as potential biomarkers for disease activity. In addition, the results confirm the role of vitamin K deficiency in the etiology of RA.
  KEYWORDS:
  Biomarkers; DAS28-ESR; Matrix metalloproteinase; Rheumatoid arthritis; Vitamin K homologs
  PMID:
  27722902
  DOI:
  10.1007/s00774-016-0785-4
  [PubMed - as supplied by publisher]

  Menakinonin biosynteesin entsyymistä UBIAD1

   Geranyl-geranyylisääteinen prenyylitransferaasiUBIAD1:n -kuljetus ER ja Golgin kalvostojen välillä.
  LÄHDE: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27121042
  J Lipid Res. 2016 Jul;57(7):1286-99. doi: 10.1194/jlr.M068759. Epub 2016 Apr 27.

  Geranylgeranyl-regulated transport of the prenyltransferase UBIAD1 between membranes of the ER and Golgi. Schumacher MM1, Jun DJ1, Jo Y1, Seemann J2, DeBose-Boyd RA3.Erratum in  [J Lipid Res. 2016]

  Tiivistelmästä, Abstract

   UBIAD1 hyödyntää geranylgeranyylipyrofosfaattia (GGpp) syntetisoidessaan  K2 vitamiinia menakinonialalajia MK-4.
  Aiemmin tutkijat olivat havainneet, että sterolit liipaisevat esiin UBIAD1:n kiinnittymisen  HMG-CoA-reduktaasiin, joka lokalisoituu endoplasmiseen verkostoon (ER). Mainittu HMG-CoA on taas kolesterolisynteesin ja nonsteroidi-isopreenien  (kuten GGpp)  syntesin  tahtia  rajoittava (säätelevä)  entsyymi.
  UBIAD1-sitoutuminen HMG-CoAreduktaasiin estää  sterolien kiihdyttämän reduktaasin hajottamisen, jonka tehtävä olisi  antaa   feed back säätöä entsyymille.
  Jos soluun lisätään GGOH ( geranylgeraniolia, joka voi muuttua GGpp muotoon), triggeröityy UBIAD1:n vapautuminen rfeduktaasista, jolloin reduktaasi voi maksimaalsiesti hajota ja silloin salliutuu UBIAD1:n kulkeutuminen ER:stä Golgiin. Tutkijat luonnehtivat edellen tätä geranylgeraniolisääteistä UBIAD1- kuljetusta.

  • UbiA prenyltransferase domain-containing protein-1 (UBIAD1) utilizes geranylgeranyl pyrophosphate (GGpp) to synthesize the vitamin K2 subtype menaquinone-4. Previously, we found that sterols trigger binding of UBIAD1 to endoplasmic reticulum (ER)-localized HMG-CoA reductase, the rate-limiting enzyme in synthesis of cholesterol and nonsterol isoprenoids, including GGpp. This binding inhibits sterol-accelerated degradation of reductase, which contributes to feedback regulation of the enzyme. The addition to cells of geranylgeraniol (GGOH), which can become converted to GGpp, triggers release of UBIAD1 from reductase, allowing for its maximal degradation and permitting ER-to-Golgi transport of UBIAD1. Here, we further characterize geranylgeranyl-regulated transport of UBIAD1. 

  Tulokset tästä luonnehtimisesta puoltavat  sellaista mallia, missä UBIAD1 suorittaa jatkuvaa kiertämistä   endoplasmisen retikulumin (ER)  ja  keski- ja trans-Golgin laitteen  välillä  soluissa, joissa on isoprenoideja.  Jos GGpp vähenee endoplasmisen retikulumin kalvostossa, UBIAD1 joutuu  loukkuun organellin sisään, missä se estää  reduktaasin  hajoamista.

  • Results of this characterization support a model in which UBIAD1 continuously cycles between the ER and medial-trans Golgi of isoprenoid-replete cells. Upon sensing a decline of GGpp in ER membranes, UBIAD1 becomes trapped in the organelle where it inhibits reductase degradation. 

   Eräässä silmän sarveiskalvon taudissa ( SCD) on havaittu liittymää  UBIAD1:n mutaatioon ja silloin  kertyy sarveiskalossa kolesterolia, joka saostuu endoplasmiseen retikulumiin ja blokeeraa reduktaasin hajoamisen.
  • Mutant forms of UBIAD1 associated with Schnyder corneal dystrophy (SCD), a human eye disease characterized by corneal accumulation of cholesterol, are sequestered in the ER and block reductase degradation. 

   Yhteenvetona nämä löydöt paljastavat uuden herkän  mekanismin, jolla   UBIAD1:n  solunsisäinen kulkeutuminen  kontrolloituu  tiukan  metabolisesti  ja  voi  suoraan moduloida reduktaasin hajomista  ja mikä  mekanismi  on  epäkunnnossa SCD-taudissa ( UBIAD1 entsyymin  mutaatiossa).

  • Collectively, these findings disclose  a novel sensing mechanism 
  • that allows for stringent metabolic control of intracellular trafficking of UBIAD1,
  •  which directly modulates reductase degradation
  •  and becomes disrupted in SCD. 

  KEYWORDS:

  UbiA prenyltransferase domain-containing protein-1; endoplasmic reticulum; isoprenoid; lipid metabolism; protein trafficking; vitamin K
  PMID:
  27121042
  PMCID:
  PMC4918857
  [Available on 2017-07-01]
  DOI:
  10.1194/jlr.M068759